Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Optiot sopivat kokeneelle sijoittajalle

Optiot sopivat kokeneelle sijoittajalle

Optiot ovat kahden osapuolen välisiä sopimuksia. Option haltijan on mahdollista ostaa tai myydä sovittua kohde-etuutta ennalta määritettyyn hintaan tiettynä ajankohtana myöhemmin tulevaisuudessa.

Tästä oikeudesta option ostaja maksaa preemion eli option hinnan option myyvälle osapuolelle eli asettajalle.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Optiot ovat monikäyttöisiä, sillä niitä on mahdollista käyttää sekä tuoton tavoittelemiseen että olemassa olevan salkun arvon ”vakuuttamiseen” kurssilaskujen varalta. Optioista kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa tutustua myös warrantteihin ja muihin viputuotteisiin.

Mitä optiot ovat?

Optiot jakautuvat kahteen luokkaan, sillä on olemassa sekä osto-optioita (eng. call) että myyntioptioita (put).

Jokaisella optiolla on erääntymispäivä, eli päivä jona kaupankäynti kyseisellä rahoitusvälineellä päättyy. Lisäksi optioilla on toteutushinta, eli se hinta jolla osto-option haltija voi ostaa kohde-etuutta erääntymispäivänä ja myyntioption haltija voi myydä kohde-etuutta erääntymispäivänä.

Yhdellä optiolla on mahdollista hankkia option kohde-etuutta, joka voi olla esimerkiksi osake, raaka-aine tai valuutta. Esimerkiksi osakkeiden kohdalla yksi optio antaa usein oikeuden ostaa tai myydä 100 kappaletta kohde-etuutta.

Mikäli sijoittajan ennuste kurssikehityksestä toteutuu erääntymispäivänä, on optio ”in the money”, mikä johtaa sijoittajan kannalta mieluisaan lopputulokseen ja voittoon. Epäonnistunut optio on puolestaan ”out of the money” ja optio erääntyy arvottomana.

Option asettaja on aina valvollinen toteuttamaan optiosopimuksen haltijan niin halutessa. Mikäli kohde-etuuden hinta on muuttunut suuresti option haltijan eduksi, voivat option asettajan tappiot olla hyvinkin suuria.

Osto-optioiden arvo nousee kohde-etuuden kurssin noustessa

Osto-optio antaa sijoittajalle mahdollisuuden ostaa tiettyä kohde-etuutta ennalta määritettyyn hintaan myöhemmällä ajankohdalla. Osto-option hankkiminen kannattaa näin siinä tapauksessa, kun kohde-etuuden kurssin odottaa nousevan erääntymispäivään mennessä.

Otetaan esimerkiksi osake, jonka kurssi on heinäkuun ensimmäisenä päivänä 50 euroa. Kyseiselle osakkeelle voi ostaa vaikkapa elokuun ensimmäisenä päivänä erääntyvän option 55 euron toteutushintaan ja option preemio yhtä osaketta kohti on 0,5 euroa. Mikäli osakkeen kurssi nousee elokuun ensimmäiseen päivään mennessä 55,5 euroon, on option haltijan osto-optio ”in the money”.

Oletetaan, että kurssinousu jatkuu 60 euroon saakka. Tällöin option haltija voi ostaa osaketta option avulla 55 euron hintaan ja myydä ne heti pois 60 eurolla kappaleelta. Näin jokaisesta osakkeesta jää myyjälle käteen 4,5 euroa voittoa.

Mikäli osakkeen hinta jää erääntymispäivänä vaikkapa 54 euroon, raukeaa osto-optio arvottomana. Tällöin sijoittajan tappio on option hinta eli vain 0,5 euroa jokaista osaketta kohti. Yksi sopimus vastaa usein 100 kohde-etuutena olevaa osaketta, mikä nostaisi tappiot 50 euroon.

Myyntioptioiden arvo nousee kohde-etuuden kurssin laskiessa

Myyntioptio puolestaan antaa oikeuden myydä kohde-etuutta tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Myyntioptio on sijoittajalle kannattava, mikäli kohde-etuuden kurssin odottaa laskevan tulevaisuudessa.

Oletetaan, että osakkeen 0,5 euron preemiolla per osake myytävän myyntioption toteutushinta on 55 euroa ja nykyinen kurssi 60 euroa.

Mikäli osakkeen hinta vajoaa alle 54,5 euroon, voi myyntioption haltija myydä osakkeita edelleen 55 eurolla kappale. Mikäli osakkeen hinta laskee vaikkapa 50 euroon erääntymispäivään mennessä, jää myyntioption haltijalle jälleen käteen 4,5 euroa voittoa jokaisesta osakkeesta.

Sijoitussalkun suojaaminen myyntioptioiden avulla

Myyntioptiota voidaan käyttää omien sijoitusten suojaamiseen kurssilaskua vastaan.

Mikäli sijoittaja hankkii myyntioptioita omasta sijoitussalkusta löytyville osakkeille, voi mahdollisen kurssilaskun aiheuttamat tappiot kuitata myyntioptioiden tuotoilla.

Toisaalta mikäli kurssit laskun sijaan jatkavat nousemista, muuttuvat myyntioptiot toki arvottomiksi, mutta samalla salkussa olevien osakkeiden arvo kasvaa. Näin sijoitusten ”vakuuttaminen” kurssilaskua vastaan maksaa myyntioptioiden preemion verran.

Osto- ja myyntiopitoiden myyminen

Ostamisen lisäksi sijoittaja voi myös myydä optioita. Osto-option myyjällä eli asettajalla on velvollisuus myydä kohde-etuutta ennalta määrättyyn hintaan erääntymispäivänä. Myyntioption myyjä puolestaan sitoutuu ostamaan kohde-etuutta erääntymispäivänä toteutumishinnalla.

Sekä osto-option että myyntioption myyjän kannalta on hyvä lopputulos, mikäli kohde-etuuden osakkeen kurssi jää kulkemaan paikalleen. Mikäli kohde-etuuden hinta ei ylitä toteutumishinnan rajaa, jää myyjälle käteen preemion verran voittoa. Optioita myydessä mahdollinen voitto on siis aina kiinteä.

Osto- tai myyntioption myymisessä on merkittävä riski. Siinä missä voitot ovat kiinteitä, ovat mahdolliset tappiot teoriassa rajattomia. Mikäli esimerkiksi myyntioption myyjä sitoutuu ostamaan kohde-etuutena toimivia osakkeita 50 eurolla, mutta osakkeen arvo tippuu 10 euroon, tekee myyntioption asettaja valtavasti tappiota.

Binäärioptiot muistuttavat vedonlyöntiä

Binäärioptiot ovat optioiden yksinkertaistettu versio. Binäärioptioiden tapauksessa kohde-etuudelle ei yritetä arvata ennakkoon toteutushintaa, vaan sijoittaja ottaa näkemystä ainoastaan siihen, nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden arvo tietyn aikavälin sisällä.

Binäärioptiot ovat saaneet lempinimekseen kaikki-tai-ei-mitään-optiot hyvästä syystä, sillä arvaus joko onnistuu täysin tai ei onnistu lainkaan. Binäärioptioiden ymmärtäminen ja käyttö onkin helppoa.

Mikäli sijoittaja onnistuu ennustamaan kohde-etuuden liikkeitä oikein, binäärioption tapauksessa sijoittajalle maksetaan tietty kiinteä ja ennalta määritetty summa. Mikäli binäärioption ehto ei täyty, sijoittaja menettää koko sijoitetun omaisuutensa. Binäärioptio muistuttaakin huomattavasti uhkapelaamista ja kyseessä on erittäin korkeariskinen tapa sijoittaa rahaa.

Käytännössä mikäli aloitushetkellä 50 euroa maksavan osakkeen arvon odottaa nousevan viikon sisällä 55 euroon, kannattaa ostaa viikon kestävä call-binäärioptio. Mikäli ennuste osuu oikeaan ja osakkeen arvo kasvaa, on sijoitus onnistunut ja se tuottaa rahaa. Toisaalta, mikäli arvaus menee pieleen, häviää sijoittaja koko sijoitetun summan.

Binäärioptioita ei löydy Suomessa toimivien pankkien tai osakevälittäjien sijoitustuotteiden valikoimasta, sillä niiden välittäminen on kiellettyä Euroopan Unionin alueella.

Optiot ja niiden nimet tutuiksi

Optioiden nimet voivat vaikuttaa aluksi kryptisiltä numero- ja kirjainsarjoilta. Optioiden nimet sisältävät kuitenkin paljon tärkeää tietoa sijoittajalle. Nordnetin sivustolta löytyykin näppärä opas optioiden kaupankäyntikoodien lukemiseen.

Option kaupankäyntikoodi voi olla esimerkiksi EVO1H1560. EVO tarkoittaa, että option kohde-etuutena on Evolution AB -osake. Numero 1 tarkoittaa, että option päättymiskuukausi on vuonna 2021 ja H-kirjain sitä, että kyseessä on osto-optio ja sen päättymiskuukausi elokuu. Viimeinen luku 1560 kertoo lunastushinnaksi 1560 kruunua.

PäättymiskuukausiOsto-optioMyyntioptio
TammikuuAM
HelmikuuBN
MaaliskuuCO
HuhtikuuDP
ToukokuuEQ
KesäkuuFR
HeinäkuuGS
ElokuuHT
SyyskuuIU
LokakuuJV
MarraskuuKW
JoulukuuLX