Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Viputuotteet

Sertifikaatit, minfutuurit, unlimited turbot ja warrantit – viputuotteet sopivat kylmäpäiselle sijoittajalle

Niin sanotuilla viputuotteilla tarkoitetaan pankkien liikkeelle laskemia sijoitusinstrumenttejä, joille on määritelty tietty kohde-etuus. Kohteena voi olla esimerkiksi tietty osake, indeksi, valuutta tai raaka-aine. Viputuotteiden avulla oikein ennakoiduista kurssien liikkeistä voi hyötyä moninkertaisesti, mutta samalla viputuotteisiin liittyy myös merkittävä riski. Sijoitetun pääoman voi viputuotteiden avulla hävitä kokonaan, kehnon tuurin saattelemana vieläpä varsin nopeasti.

Koska viputuotteiden arvo voi vaihdella suuresti lyhyelläkin aikavälillä, sopivat ne hyvin päivätreidauksesta kiinnostuneen sijoittajan työkalupakkiin. Viputuotteilla voi käydä kauppaa esimerkiksi Nordnet Marketsissa, jossa välityspalkkioita ei ole, mikäli kauppaa käy yli 100 euron summilla.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Bull- ja bear-sertifikaatit

Bull- ja bear -sertifikaatit ovat kenties tunnetuin viputuote ja ne soveltuvat hyvin lyhytaikaisiin sijoituksiin. Sertifikaateissa vipuvaikutus on päivänsisäinen ja kiinteä yhden päivän ajan edellisen päivän päätöskurssiin. Sertifikaattien kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, valuutta, raaka-aine tai indeksi.

Bull-sertifikaateilla sijoittajan näkemys on long eli sijoittaja odottaa kohde-etuuden arvon nousevan. Bear-sertifikaatin ostajan näkemys on puolestaan short eli sijoittaja uskoo kohde-etuuden arvon laskevan. Bear-sertifikaatin arvon kehitys on siis käänteinen kohde-etuuteen verrattuna, eli mikäli kohde-etuuden arvo laskee, sertifikaatin arvo nousee.

Jokaisella sertifikaatilla on vipukerroin, joka voi olla esimerkiksi 1, 3, 5, 10 tai enemmän. Vipukerroin kertoo, kuinka paljon sertifikaatin arvo muuttuu, kun kohde-etuuden arvo muuttuu. Jos vipukerroin on esimerkiksi 10 ja kohde-etuuden kurssi nousee yhden prosentin, nousee sertifikaatin arvo 10 prosenttia.

Pidemmällä ajanjaksolla sertifikaatin arvonmuutos voi olla suurempi tai pienempi kuin päivittäinen vipuvaikutus. Tästä syystä sertifikaatit sopivat parhaiten lyhytaikaiseen sijoittamiseen, jolloin sertifikaattia pidetään esimerkiksi vain tunteja tai yksi päivä.

Mitä suuremman vipukertoimen valitsee, sitä suuremmat ovat mahdolliset voitot, mutta samalla myös riski kasvaa. Sertifikaatteihin sijoittamalla voi menettää koko sijoitetun pääoman, mikäli kurssi eteneekin sijoittajan kannalta epäsuotuisaan suuntaa. Sijoittaja ei kuitenkaan voi hävitä enempää kuin sijoitetun summan verran.

Sertifikaattien kohdalla sijoittajan kannattaa tarkastaa spread, joka tarkoittaa osto- ja myyntihintojen välistä eroa. Sijoittajan kannalta on sitä parempi, mitä pienempi spread on.

Lisäksi sertifikaatteihin sijoittava sijoittaja joutuu maksamaan korkoa ja hallinnointipalkkiota. Korko peritään sertifikaatin hinnan alentumisena ja on sitä suurempi, mitä suurempi on sertifikaatin vipukerroin.

Riippuu välittäjän hinnastosta, joutuuko sertifikaatista maksamaan välityspalkkioita. Muut sertifikaatteihin liittyvät kulut löytyvät puolestaan sijoitustuotteen avaintietoesitteestä.

Minifutuurit

Minifutuuri on verrattavissa sijoitussalkun lainoitukseen. Käytännössä sijoittaja sijoittaa kohde-etuuteen itse tietyn summan pääomaa ja ottaa sen lisäksi pankilta lainaa liikkeellelaskijan tarjoaman rahoitusosuuden verran. Yhdessä oma pääoma ja rahoitusosuus muodostavat minifutuurin.

Minifutuurin kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, valuutta, raaka-aine tai indeksi. Minifutuurit eroavat tavallisista futuureista siten, ettei niillä ole tiettyä päättymispäivää tai vakuusvaatimusta.

Minifutuurin hinta liikkuu samoin kuin kohde-etuuden arvo. Tämän vuoksi minifutuuri sopii hyvin sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Tämä tekee minifutuureista myös helposti ymmärrettäviä.

Kuten myös sertifikaattien tapauksessa, voi minifutuureja ostaa longina ja shortina. Long-minifutuurin arvo kasvaa kun kohde-etuuden arvo kasvaa, kun taas shortin arvo nousee kun kohde-etuuden arvo laskee.

Sertifikaattien tavoin myös minifutuurien kohdalla sijoittaja maksaa korkoa rahoituskustannuksesta. Lisäksi minifutuureissa on spread. Sijoittajan kannalta on edelleen sitä parempi, mitä pienempi spread on. Lisäksi minifutuurista voi joutua maksamaan välityspalkkion, riippuen välittäjän hinnastosta.

Minifutuureissa on stop loss -taso, jonka vuoksi minifutuurin arvo ei voi muuttua negatiiviseksi. Näin minifutuurin avulla voi menettää vain itse sijoitetun pääoman.

Stop loss aktivoituu mikäli minifutuurin arvo laskee tarpeeksi, ja tällöin kaupankäynti kyseisellä minifutuurilla päättyy. Mikäli stop lossin jälkeen minifutuurilla on vielä jäännösarvoa, maksetaan se takaisin sijoittajalle.

Unlimited turbot

Unlimited turbot muistuttavat pitkälti minifutuureja. Erona on kuitenkin se, että unlimited turboissa stop loss -taso vastaa aina rahoitusosuutta, eli mikäli stop loss -taso saavutetaan, sijoitusinstrumentti erääntyy arvottomana.

Toisena erona unlimited turboilla on korkeampi vipukerroin kuin minifutuureilla, ja se voi nousta jopa satakertaisiin lukemiin. Vipukerroin on vaihtuva ja nousee sitä ylemmäs, mitä lähempänä rahoitustasoa kohde-etuudella käydään kauppaa. Näin unlimited turboilla on mahdollista tehdä suuria voittoja, mutta myös nopea pääoman menettäminen on mahdollista.

Unlimited turboihin sijoittamalla voi menettää koko pääoman, mutta ei kuitenkaan enempää. Minifutuurien tavoin unlimited turbojen avulla voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, valuuttoihin, raaka-aineisiin tai indeksiin. Myös unlimited turboja voi ostaa longina ja shortina.

Warrantit

Optioita muistuttavien warranttien avulla sijoittaja voi hankkia itselleen oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta tietyllä hinnalla tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

Sertifikaatteihin, minifutuureihin ja unlimited turboihin verrattuna kyse on hieman monimutkaisemmasta sijoitustuotteesta, jota ei välttämättä suositella aloittelevan sijoittajan salkkuun.

Warrantin voimassaoloaika eli juoksuaika on rajoitettu. Ostowarrantin avulla sijoittaja voi ostaa kohde-etuutta ennaltamäärätyllä toteutushinnalla warrantin päättymispäivänä. Tällöin ostowarrantin arvo nousee ja sijoittaja tekee voittoa, mikäli kohde-etuuden arvo nousee. Toisaalta mikäli kohde-etuuden hinta ei ylitä sovittua hintaa, erääntyy warrantti arvottomana.

Myyntiwarrantti puolestaan antaa sijoittajalle mahdollisuuden myydä kohde-etuutta päättymispäivänä. Myyntiwarranttiin sijoittanut sijoittaja tekee siis voittoa, mikäli kohde-etuuden arvo laskee warrantin voimassaoloajan aikana. Toisaalta, mikäli kohde-etuuden arvo nousee, myyntiwarrantti erääntyy arvottomana.

Warranteilla on kertoimet. Kerroin kertoo, kuinka monta warranttia tarvitaan yhden kohde-etuuden ostamiseen tai myymiseen. Mikäli kerroin on yksi, vastaa yksi warrantti esimerkiksi yhtä osaketta. Kertoimen ollessa kaksi osakkeen ostamiseen vaaditaan puolestaan kaksi warranttia. Kertoimia käytetään, jotta warrantteja voitaisiin ostaa myös pienemmillä sijoitussummilla.

Warranttien päättymispäivänä ei suoriteta varsinaisia kohde-etuutta koskevia ostoja tai myyntejä, vaan warrantin nettoarvo maksetaan sijoittajalle suoraan rahana.

Turbowarrantit

Turbowarranteille on määritetty niin sanottu knock out -taso, joka muistuttaa minifutuurien ja unlimited turbojen stop losseja. Mikäli taso saavutetaan, turbowarrantti erääntyy arvottomana, sijoitettu pääoma menetetään ja kaupankäynti keskeytetään.

Turbowarrantti seuraa kohde-etuuden kurssia tarkemmin kuin tavallinen warrantti. Siksi turbowarrantti soveltuu paremmin lyhytaikaisiin sijoituksiin.