Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Raaka-aineisiin sijoittaminen

Raaka-aineisiin sijoittaminen

Raaka-aineet tarjoavat laajan valikoiman sijoituskohteisiin. Esimerkiksi öljyyn, kupariin, rautamalmiin tai vaikkapa vehnään tai kahviin sijoittaminen tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon osakesijoittamiselle. Raaka-aineet tarjoavatkin kiinnostavan tavan hajauttaa omaa sijoitussalkkua, ja lisäksi niiden avulla voi yrittää hyötyä trendeistä sekä suojautua inflaatiolta.

Raaka-aineisiin sijoittamisesta puhuttaessa mieleen tulevat yleensä ensimmäisenä öljyn tai kuparin kaltaiset kohteet. Myös kulta ja hopea ovat monille tuttuja sijoituskohteita. Niiden lisäksi lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla raaka-aineilla on kuitekin olemassa mahdollisuus käydä kauppaa jossain muodossa. Esimerkiksi sähköautojen akuissa käytettävän litiumin arvo on noussut viime vuosina vauhdikkaasti. Myös elektroniikassa käytettävän kuparin arvo nousi vuosina 2020 ja 2021 tiukasti ylöspäin.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Miksi sijoittaa raaka-aineisiin?

Osake-, rahasto- ja kiinteistösijoittamisesta puhutaan nykyään paljon, mutta raaka-aineisiin sijoittaminen on jäänyt monilta osin pienemmälle huomiolle. Raaka-aineisiin sijoittamiselle on kuitenkin monia hyviä syitä.

Raaka-aineiden avulla voi hajauttaa omaa sijoitussalkkua

Ensinnäkin raaka-aineet tuovat sijoitussalkkuun hajautusta eri omaisuusluokkien välille. Vaikka osakemarkkinoiden nousu- ja laskukaudet voivat näkyä myös raaka-aineiden hinnoissa, eivät ne silti korreloi ja kulje suoraan käsi kädessä. Näin raaka-aineisiin hajauttamalla avulla omaa sijoitussalkkua voi yrittää suojata laskukaudelta ja sen myötä sijoitusten arvon laskemiselta. Toisaalta kääntäen osakemarkkinoiden vahva nousukausi ei välttämättä aina näy raaka-aineiden arvon nousuna.

Raaka-aineisiin sijoittavan sijoittajan kannattaa myös muistaa, etteivät raaka-aineet itsessään tuota mitään. Raaka-aineiden hinta määräytyy pohjimmiltaan kysynnän ja tarjonnan pohjalta, siinä missä yritykset pyrkivät kasvattamaan ja tehostamaan omaa liiketoimintaansa pitkällä tähtäimellä. Raaka-aineet eivät luonnollisesti myöskään maksa osinkoa. Siksi raaka-aineisiin kannattaa yleensä sijoittaa lyhyellä tai keskipitkällä tähtäimellä.

Toisaalta raaka-aineiden on lähes mahdotonta menettää arvoaan kokonaan, siinä missä yrityksillä on mahdollisuus mennä konkurssiin.

Raaka-aineet suojaavat inflaatiota vastaan

Inflaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavaroiden ja palveluiden kuluttajahinnat nousevat markkinoilla. Usein inflaatio vaikuttaa ensimmäisenä raaka-aineiden hintoihin, ja näkyy vasta viiveellä kuluttajille myytävissä tavaroissa. Tämä johtuu siitä, että yrityksien omat kustannukset nousevat kohonneiden raaka-ainekustannusten myötä, jolloin yritykset joutuvat puolestaan nostamaan myymiensä tavaroiden hintaa. Näin raaka-aineiden hinnat aiheuttavat korotuksia lopullisten tavaroiden hintoihin.

Raaka-aineisiin sijoittavan sijoittajan kannalta korkea inflaatio on hyödyksi, sillä se nostaa raaka-aineiden hintaa. Toisaalta esimerkiksi yrityksille ja niiden osakekursseille korkea inflaatio voi olla haitaksi, mikäli kohonneita raaka-aineiden kustannuksia ei pystytä siirtämään osaksi lopullisten tuotteiden kasvatettua hintaa.

Raaka-aineiden kurssikehityksen ennustaminen vaatii osaamista

Samalla tavalla kuin osakemarkkinoilla, tulee myös raaka-aineisiin sijoitettaessa miettiä tulevaisuutta.

Sijoittaja voi esimerkiksi miettiä, kuinka kasvava uusiutuvien energialähteiden suosio vaikuttaa vaikkapa öljyn hintaan pitkällä tähtäimellä, tai jatkuuko litiumin arvon kasvaminen akkuteknologian tarpeiden mukana. Samalla tavalla kuin osakemarkkinoilla myös raaka-aineiden kanssa käytävässä kaupassa voi hyödyntää omaa erikoisosaamista.

Esimerkiksi kaivosteollisuuden parissa työskennellyt tai alaa opiskellut sijoittaja voi olla alasta ja sen tulevaisuudesta paremmin perillä verrattuna keskimääräiseen ihmiseen. Toisaalta vaikkapa maanviljelijä voi pystyä ennustamaan, mihin suuntaan vehnän markkina-arvo on liikkumassa, samalla kun rakennusalalla työskentelevä voi osata ennustaa, kuinka puutavaran arvo tulee kehittymään.

Raaka-aineiden arvon kehittymisellä on luonnollisesti vaikutuksensa myös alalla toimiviin yrityksiin. Esimerkiksi kuparin arvon nouseminen saattaa nostaa kuparikaivoksia pyörittävän yrityksen arvoa. Toisaalta raaka-aineita jalostavien yritysten kukkarossa raaka-aineen hinnan nouseminen voi harmittaa, sillä raaka-aineiden hankkiminen on tällöin kalliimpaa.

Kuinka raaka-aineisiin voi sijoittaa?

Raaka-aineet saavat tyypillisesti hintansa kahdella eri markkinalla, jotka ovat spot- ja johdannaismarkkinat. Spot-markkinalla käydään kauppaa fyysisillä raaka-aineilla. Siksi spot-hintaa käytetään pääosin tuottajien ja jalostajien välisissä kaupoissa, joissa suuret määrät varsinaista raaka-ainetta vaihtaa omistajaa.

Sijoittajia kiinnostaa enemmän johdannaismarkkina, sillä sijoittajilla ei pääosin ole mahdollisuutta varastoida esimerkiksi tonnien edestä raakamalmia. Johdannaiskaupassa varsinainen raaka-aine ei vaihda omistajaa, vaan arvopaperit mahdollistavat kurssikehitykseen perustuvan spekuloinnin.

Ammattisijoittajien, sijoitusyritysten ja instituutioiden ohella myös kuka tahansa piensijoittaja voi sijoittaa raaka-aineisiin johdannaisten kautta. Esimerkiksi Nordnet tarjoaa kattavan valikoiman viputuotteita, kuten sertifikaatteja, minifutuureita ja unlimited turboja, joiden avulla on mahdollista sijoittaa moniin eri raaka-aineisiin, kuten öljyyn ja kupariin.

Sertifikaattien, minifutuurien ja unlimited turbojen toimintaan voi tutustua tarkemmin viputuotteita käsittelevässä artikkelissamme. Johdannaisten avulla raaka-aineiden tavallisesti melko maltillisia kurssiliikkeitä voi halutessaan tehostaa vipuvaikutuksen avulla. Mikäli sijoittajan näkemys valitun raaka-aineen kurssikehityksestä on oikea, voi viputuotteiden avulla ansaita lyhyelläkin aikavälillä korkeita tuottoja. Viputuotteiden avulla voi myös shortata raaka-aineiden markkinoita, jolloin sijoittaja voi hyötyä tietyn raaka-aineen arvon laskemisesta.

Yleisimpiin raaka-aineisiin voi sijoittaa myös ETF:ien välityksellä. Esimerkiksi kuparin arvokehitystä seuraa United States Copper Index Fund ETV -niminen ETF, kun taas Horizons Crude Oil ETF seuraa raakaöljyn hintaa.

Lisäksi kullan arvonnoususta voi hyötyä välillisesti sijoittamalla raaka-aineita tuottaviin yrityksiin. Mikäli tietyn raaka-aineen arvo nousee, näkyy se yleensä myös tuottavan yrityksen arvossa. Kurssikehitys ei kuitenkaan luonnollisesti seuraa suoraan raaka-aineiden markkinahintaa, joten yrityksiin ja niiden toimintaan kannattaa tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.