Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Osakesäästötili vai arvo-osuustili – kumpi valita?

Osakesäästötili vai arvo-osuustili – kumpi valita?

Suomessa arvopapereita voi ostaa ja säilöä sekä arvo-osuustilille (AOT) että uudemmalle osakesäästötilille (OST). Perinteisesti osakkeita, rahastoja ja muita arvopapereita on hankittu Suomessa arvo-osuustilille. Vuonna 2020 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä suomalaisille aukesi käyttöön myös osakesäästötili, jolle voi hankkia pelkkiä osakkeita. Osakesäästötili on hyvä vaihtoehto moneen tarpeeseen, mutta samalla sen käyttöön liittyy tiettyjä rajoituksia.

Tässä artikkelissa käymme läpi eri arvo-osuustilin ja osakesäästötilin erot, hyödyt ja haitat eri sijoitustilanteissa. Kenties tärkeimpänä yksittäisenä erona osakesäästötilin sisällä tapahtuneista voitoista ei makseta pääomatuloveroa, vaan verot maksetaan vasta kun rahaa nostetaan ulos tililtä. Osakesäästötilille voi kuitenkin tallettaa vain 50 000 euroa.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Arvo-osuustilillä ei ole rajoituksia

Arvopaperien ostamisen, säilönnän ja myynnin mahdollistavan arvo-osuustilin voi avata useisiin eri pankkeihin tai yksityisiin rahoituslaitoksiin. Arvo-osuustilille voi hankkia pörssissä myytäviä arvopapereita, kuten esimerkiksi osakkeita, rahastoja, ETF:iä sekä viputuotteita kuten sertifikaatteja.

Koska arvo-osuustili on osakesäästötiliä huomattavasti vanhempi vaihtoehto, on osakkeita ja muita arvopapereita pidempään omistaneilla ihmisillä todennäköisesti käytössä yksi tai useampia arvo-osuustili jo valmiiksi. Arvo-osuustiliin ei sinällään liity varsinaisia erikoisuuksia tai rajoituksia, vaan se toimii perusvarmana vaihtoehtona kaikissa tilanteissa. Arvo-osuustilille talletettavilla summilla ei ole ylärajaa, siinä missä osakesäästötilille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa.

Arvo-osuustiliä perustaessa kannattaa tarkistaa, millaisia kuluja pankki tai rahoituslaitos mahdollisesti perii arvo-osuustilin perustamisesta ja ylläpidosta. Osa pankeista ja rahoituslaitoksista tarjoaa arvo-osuustiliä myös ilmaiseksi. Kulujen minimoimiseksi arvo-osuustili kannattaa perustaa johonkin ilmaista tiliä tarjoavaan pankkiin tai rahoituslaitokseen. Esimerkiksi Nordnetissä arvo-osuustili ja osakesäästötili ovat käyttäjille ilmaisia.

Arvo-osuustilillä osakkeiden myynnistä koituvista voitoista maksetaan pääomatuloveroa. Alle 30 000 euron vuotuisen pääomatulon veroprosentti on 30 prosenttia. Mikäli 30 000 euron raja ylittyy, tulee rajan ylittäneistä tuotoista maksettavaksi 34 prosenttia. Jos kuitenkin olet myynyt osakkeita kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa myyntivoitosta veroa. 1 000 euron myyntihintaan luetaan kaikki vuoden aikana tehdyt myynnit, ei pelkästään osakemyynnit. Verovapaita myyntejä ei lasketa mukaan.

Osingosta maksetaan 25,5 tai 28,9 prosenttia veroa riippuen pääomatuloveroprosentista.

ETF:t, rahastot, johdannaiset ja osinkoa maksavat ulkomaiset yhtiöt kuuluvat arvo-osuustilille

Kenties yleisin tarve arvo-osuustilille liittyy ETF:iin ja rahastoihin sijoittamiseen, sillä ETF:iä ja rahastoja voi hankkia ainoastaan arvo-osuustilille. ETF on lyhenne sanoista Exchange Traded Fund ja se tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa. ETF:iin ja rahastoihin perustuva kuukausisäästäminen on suosittu ja turvallinen tapa aloittaa sijoittaminen sekä säästäminen, ja se on monille siksi hyvä syy avata arvo-osuustili. Kerroimme ETF-kuukausisäästämisestä tarkemmin ETF-artikkelin yhteydessä, jonka voi lukea täältä. Säästäjille suosittelemme lisäksi tutustumaan näihin säästövinkkeihin.

Myös johdannaisia ja viputuotteita, kuten bull- ja bear -sertifikaatteja ja unlimited turboja, voi hankkia ainoastaan arvo-osuustilille. Johdannaiset kuuluvat harvoin aloittelevien sijoittajien työkalupakkiin, mutta sijoituskokemuksen karttuessa rajoitus kannattaa pitää mielessä.

Varsinaisten osakkeiden puolesta esimerkki arvo-osuustilille sopivasta sijoitustuotteesta on ulkomainen runsaasti osinkoa maksava osake. Nordnetin verotusta käsittelevän oppaan mukaan ulkomaisista osingoista menetetään osakesäästötilillä osinkojen verohuojennuksen lisäksi myös yrityksen kotimaassa pidätetty lähdevero, joka esimerkiksi ruotsalaisilla ja amerikkalaisilla yhtiöillä on yleensä 15 prosenttia. Mikäli ulkomaisesta osakkeesta etsitään osinkotuottoa, kannattaa se usein ostaa arvo-osuustilille.

Toisaalta kasvuosakkeet ja vain vähän tai ei ollenkaan osinkoa maksavat ulkomaiset osakkeet voi olla kannattavaa hankkia verotussyistä osakesäästötilille. Esimerkiksi monet teknologiayritykset, kuten Tesla, Amazon ja Facebook eivät maksa ainakaan toistaiseksi lainkaan osinkoa, joten ne kannattaa usein hankkia osakesäästötilille.

Arvo-osuustilillä sijoittaja voi hyödyntää hankintameno-olettamaa, jos yksittäisen osakkeen on omistanut yhtäjaksoisesti yli 10 vuoden ajan. Hankintameno-olettaman avulla pitkään pidetyn osakkeen, jonka arvo on noussut vähintään 150 prosenttia, veroprosenttia voidaan laskea alaspäin. Mitä suuremmaksi osakkeen arvo on kasvanut, sitä hyödyllisempää hankintameno-olettaman hyödyntäminen on. Tarkemmin hankintameno-olettamaan voi tutustua Nordnetin julkaiseman artikkelin kautta.

Osakesäästötili on piensijoittajan tärkeä työkalu

Osakesäästötili on tärkeä apu osakesijoittamisesta kiinnostuneelle sijoittajalle.

Osakesäästötilin edut liittyvät verotukseen, sillä sijoittajan näkökulmasta maksettuja veroja kannattaa vähentää mahdollisimman paljon. Siinä missä arvo-osuustilillä kaikista voitollisista myynneistä maksetaan 30 tai 34 prosentin pääomatuloveroa, ei osakesäästötilillä veroja tarvitse maksaa, jos vapautuneet varat sijoittaa uudelleen. Myös osinkotuotot voi sijoittaa suoraan takaisin ilman verojen maksua välistä.

Käytännön esimerkki: 100 eurolla ostettu osake myydään 150 eurolla. Osakesäästötilillä 150 euron summalla voidaan suoraan ostaa uusi osake, kun taas arvo-osuustilillä 50 euron voitosta maksetaan ensin 15 euroa veroa. Osakesäästötilillä veroa maksetaan ainoastaan siinä kohtaa, kun varat nostetaan ulos osakesäästötililtä.

Koska veroa tarvitsee maksaa vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan ulos osakesäästötililtä, pääsee korkoa korolle -ilmiö toteutumaan paremmin osakesäästötilillä kuin arvo-osuustilillä. Kun sijoituksien tuotto investoidaan aina takaisin sijoituksiin, syntyy sijoittajalle vuosien kuluessa huomattavaa etua. Arvo-osuustilillä korkoa korolle -ilmiö ei toteudu verosyistä aivan yhtä tehokkaasti.

Osingoista maksetaan osakesäästötilin yhteydessä veroja pääomatuloveroprosentin mukaisesti, eli hieman enemmän kuin arvo-osaketilin kohdalla. Korkoa korolle -ilmiön tehostumisen vuoksi myös suomalaiset osinkoa maksavat osakkeet on kuitenkin yleensä kannattavaa sijoittaa osakesäästötilille. Aiheeeen voi perehtyä tarkemmin Nordnetin laskelmien avulla.

Lisähuomiona osakesäästötilin sisällä tehdyt kaupat eivät vaikuta opintotukiin lainkaan. Kelan mukaan osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen vain, jos tili on voitolla ja sieltä nostetaan rahaa ulos. Sen sijaan esimerkiksi perustoimeentulotuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa. Lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä jo olevat muut varat lasketaan käytettävissä olevaksi varallisuudeksi, koska ne ovat helposti realisoitavissa eli muutettavissa rahaksi. Asumistuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa, jos ruokakunnan jäsenen henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot yhteensä ylittävät 10,87 e/kk.

Osakesäästötili on hyvä paikka monenlaisille osakkeille

Osakesäästötilin verohyöty koskee monia. Näin osakesäästötilille sopivat esimerkiksi:

  • Suomalaiset tai ulkomaiset kasvuosakkeet
  • Suomalaiset osinkoyhtiöt
  • Suomalaiset yhtiöt, jotka sekä kasvavat että tuottavat osinkotuloja
  • Osakkeet, jotka aiot myydä lähitulevaisuudessa
  • Osakkeet, jotka aiot pitää useita vuosia

Kuten listasta voi huomaa, kannattaa lähes kaikki osakkeet pääsääntöisesti hankkia osakesäästötilille. Poikkeuksen tekevät ulkomaiset osinkotuottoa tarjoavat osakkeet, jotka on usein kannattavampaa hankkia arvo-osuusutilille.

Osakesäästötilin rajoitukset

Osakesäästötilille voi nimen mukaisesti hankkia ainoastaan osakkeita. Näin esimerkiksi rahastot, ETF:t ja muut arvopaperit täytyy hankkia arvo-osuustilille. Toisena merkittävänä rajoituksena osakesäästötilille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa. Lisäksi osakesäästötilejä voi olla yksittäisellä henkilöllä vain yksi kappale, siinä missä arvo-osuustilejä voi perustaa useampia.

Käytännössä 50 000 euron rajoite tarkoittaa, että osakesäästötilille voi lisätä rahaa 50 000 euron edestä. Rajoitus ei kuitenkaan koske tilin arvoa, joka voi kasvaa loputtomasti. Näin esimerkiksi tilanteessa, jossa tilille sijoitettu 30 000 euron summa kasva 55 000 euron arvoiseksi, voi tilille edelleen lisätä 20 000 euroa käteistä.

Rajoituksien vuoksi monilla säästäjillä on sekä arvo-osuustili että osakesäästötili. Mikäli tilien pitämisestä tai avaamisesta ei koidu kuluja, on täysin perusteltua käyttää molempia eri tilanteissa.