Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Treidaus eli osakkeiden päiväkauppa

Treidaus eli osakkeiden päiväkauppa

Treidauksella eli osakkeiden päiväkaupalla tarkoitetaan sijoittamisen muotoa, jossa osakkeiden sijoitushorisontti on hyvin lyhyt. Siinä missä osakkeita pidempään pitoon hankkiva sijoittaja pitää osakkeistaan usein kiinni jopa vuosien ajan, pyrkii treidaaja hyötymään kurssien vaihtelusta lyhyellä aikavälillä. Treidausta voidaan osakkeiden lisäksi suorittaa myös muilla arvopapereilla ja sijoitusinstrumenteillä, sekä esimerkiksi valuutoilla.

Päiväkaupassa osakkeet ostetaan ja myydään pois yleensä saman päivän aikana. Osakkeiden päiväkauppa on jännittävää ja voi onnistuessaan mahdollistaa korkean tuoton lyhyellä aikajänteellä. Treidaamiseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta ja sitä voi hyvällä syyllä pitää jopa vaativimpana osakesijoittamisen muotona. Siitä syystä päiväkauppaan ja sen riskeihin sekä mahdollisuuksiin kannattaa perehtyä huolellisesti etukäteen.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Osakkeiden päiväkauppa vaatii aikaa, osaamista ja korkeaa riskinsietokykyä

Koska osakkeiden päiväkauppaa eli treidausta tehdään nimen mukaisesti päivittäin, vaatii päiväkaupan tekeminen ensinnäkin paljon aikaa. Osakekursseja tulee seurata herkeämättä, sillä sopiva osto- tai myyntipaikka voi olla auki lyhimmillään vain muutamien sekuntien ajan. Ammattimaiset päiväkaupan kävijät hyödyntävät kaupankäynnissä tietokoneohjelmia ja algoritmejä, jotka joko avustavat päätöksenteossa tai tekevät ostot ja myynnit kokonaan automaattisesti.

Päiväkauppaa käyvä treidaaja haluaa hyötyä osakekurssien nopeista muutoksista. Näin kaupankäynninn kohteeksi valikoituu usein osakkeita, joiden volatiliteetti ja likvidisyys ovat korkeita. Volatiliteetillä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon osakekurssit heiluvat päivän aikana. Korkea volatiliteetti tarkoittaa, että päivän matalimman ja korkeimman hinnan ero on suuri. Likvidillä osakkeella tarkoitetaan osaketta, jolla on suuri vaihto, eli jota myydään ja ostetaan markkinoilla runsaasti.

Koska treidaaja haluaa seurata nopeita kurssimuutoksia, käydään päiväkauppaa usein tavallisten osakkeiden lisäksi myös viputuotteilla ja johdannaisilla. Esimerkiksi futuurit ja sertifikaatit kuuluvat olennaisena osana treidaajan työkalupakkiin. Johdannaisten myötä kaupankäynnin riski kasvaa, mutta samalla mahdolliset tuotot ovat suurempia. Osakkeiden päiväkauppa vaatiikin runsasta riskinsietokykyä, sillä sijoittamisessa tulee voittojen lisäksi varmasti myös tappiollisia päiviä.

Päiväkauppaan lähteneen treidaajan täytyy luoda etukäteen selvä sijoitussuunnitelma, jota toteutetaan sekä hyvinä että huonoina päivinä. Monet aloittelevat treidaajat kuitenkin polttavat kätensä laskumarkkinassa, pelästyvät tappioita ja luopuvat treidaamisesta väliaikaisesti tai jopa kokonaan. Yksittäisiä huonoja päiviä ei kuitenkaan saa pelästyä, jos voitolliset päivät kattavat huonojen päivien tappiot. Lisäksi taitava päivätreidaaja voi kuitenkin tehdä voittoa myös laskupäivinä shorttaamalla eli myymällä lyhyeksi. Shorttien arvo nousee, kun osakkeen kurssi laskee.

Osakevälittäjät ja välityskulut

Päivätreidaaja käy aktiivista kauppaa, joten transaktioita syntyy suuria määriä. Tästä syystä osakevälittäjän valinnalla ja sen myötä välityskuluilla on valtava merkitys päiväkaupassa. Välityskuluilla tarkoitetaan preemiota, jonka osakevälittäjä ottaa osakkeiden ostosta ja myynnistä. Voitollisellakaan treidaamisella ei pääse rikastumaan, jos osakkeiden osto- ja myyntikulut ovat liian suuria.

Jos ostaa 100 eurolla osakkeita ja myy ne 110 eurolla, on osake tehnyt 10 prosenttia voittoa, eli kyse on sinällään onnistuneesta treidistä. Kuitenkin mikäli sekä ostosta että myynnistä joutuu maksamaan 10 euroa kuluja, jää sijoittaja treidin jälkeen tappiolle (110 € – 20 € = 90 €).

Lisäksi treidaajan tulee huomata, että mahdollisesti voitosta maksetaan pääomatuloveroa, paitsi jos ostot ja myynnit tapahtuvat osakesäästötilin sisällä. Osakesäästötili onkin loistava valinta päiväkauppaa käyvälle sijoittajalle.

Jokaisen päiväkauppaa harkitsevan sijoittajan tulee ensimmäisenä tarkistaa oman osakevälittäjän hinnasto. Alle on koottu muutamia Suomessa toimivia osakevälittäjiä ja pankkeja sekä näiden hinnastoja:

Kuten hinnastoista voi huomata, riippuvat osakeostojen ja -myyntien hinnat joidenkin välittäjien kohdalla siitä, montako kauppaa käyttäjä on tehnyt kuukaudessa. Näin pidempiaikaisen treidaajan kustannukset laskevat. Lisäksi kulut ovat yleensä suhteessa pienemmät, jos transaktion koko on suuri, eli yksittäiset osto- ja myyntisummat ovat suuria.

Alla näkyvään vertailuhinnastoon on koottu esimerkkihinnat neljältä välittäjältä, kun ostetaan Helsingin pörssin osaketta ja ollaan välittäjän kalleimmalla hintaportaalla. Hinnat laskevat useimmilla välittäjillä sen mukaan, montako kauppaa tekee kuukaudessa, ja kuinka suurilla ostosummilla kauppaa tehdään.

VälittäjäVälityspalkkio
Nordnet9€ / 0,20%
Nordea8€ / 0,20% (alle 800€ kauppa 15)
Handelsbanken8€ / 0,20%
Osuuspankki7€ / 0,17%

Välityskulut voivat vaihdella runsaasti, kun sijoitetaan ulkomaiseen osakkeeseen. Esimerkiksi Lynxin tai Degiron kautta ei ole mahdollista sijoittaa Suomeen, mutta Yhdysvaltalaisten osakkeiden hankinta on edullista. Alla näkyvässä taulukossa vertaillaan New Yorkin pörssiin listatun osakkeen välityskuluja kolmella eri välittäjällä.

VälittäjäVälityspalkkio
Nordnet15€ / 0,30%
LynxMin. 5$ – Max 2%
Degiro0,50€ + USD 0,004 per osake

Kansainvälisiä osakkeita hankittaessa tulee muistaa myös mahdolliset valuutan vaihtamisesta koituvat kustannukset.

Esimerkiksi Nordnet tarjoaa käyttäjilleen viputuotteita ilman kaupankäyntikuluja, mikäli osto- ja myyntisummat ylittävät 100 euroa. Degiron palveluhinnasto on puolestaan hyvin kilpailukykyinen muihin välittäjiin verrattuna, mutta palvelun kautta ei voi sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin.

Välittäjää valitsessa tulee muistaa myös osakekaupan verotus. Osa välittäjistä toimittaa tarvittavat tiedot suoraan verottajalle, kun taas osassa palveluista käyttäjä on itse vastuussa veroilmoituksen täyttämisestä.

Treidaajan työkalut

Päiväkauppaa käyvä sijoittaja tarvitsee reaaliaikaista tietoa osakekursseista ja markkinadatasta. Tällaista palvelua tarjoaa muun muassa TradingView, jota voi kokeilla ilmaiseksi, mutta jossa suuri osa ominaisuuksista on lukittu kuukausimaksun taakse. TradingView on hyvä työkalu myös teknistä analyysiä hyödyntävälle sijoittajalle.

Tekninen analyysi on yksi yleisesti käytetyistä tekniikoista päiväkaupassa. Siinä osakkeen kehitystä seurataan useilla mittareilla, kuten kynttilägraafeilla, liukuvilla keskiarvoilla ja kaupankäyntimäärillä. Teknisen analyysin avulla osakekursseista pyritään etsimään ennustettavissa olevia toistuvia kuvioita ja trendejä, joiden avulla osakkeen tulevaa arvoa voidaan ennustaa. Tekniseen analyysiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi sijoituskirjallisuuden avulla.

MarketScannerin avulla päiväkauppaa käyvä sijoittaja saa reaaliaikaista tietoa pörssin päivän nousijoista ja laskijoista. Lisäksi työkalun avulla voi filtteröidä markkinoilta kiinnostavia yhtiöitä myös muiden suodattimien avulla.

Treidaaja voi myös automatisoida oman kaupankäyntinsä esimerkiksi Multichartsin, NinjaTraderin, MetaTraderin tai TradeStationin avulla. Nämä palvelut voi liittää automaattista kauppaa tukevalla osakevälittäjällä olevaan tiliin. Työkalulle annetaan tietyt ehdot, joita työkalu noudattaa automaattisesti, eikä treidaajan ole pakko istua jatkuvasti tietokoneen ääressä seuraamassa tilannetta.

Päiväkaupan käyminen saattaa vaatia päivityksiä myös työpöydälle. Kun seurataan yhtä aikaa useampaa osakekäyrää, on hyvä idea hankkia tietokoneeseen useampi näyttö, jotta tarvittavan datan saa näkyviin kerralla.

Uutiset ja analytiikkapalveluiden suositukset vaikuttavat osakekursseihin

Treidausta käyvien henkilöiden täytyy seurata pörssiä koskevia uutisia. Mikäli yritys tiedottaa esimerkiksi onnistuneesta yrityskaupasta kesken pörssipäivän, ampaisee pörssikurssi todennäköisesti nousuun hyvin nopeasti. Mikäli tiedon yrityskaupasta saa ensimmäisten joukossa, voi kurssinousun ehtiä hyödyntämään.

Osakepoimijoiden ja päiväkauppaa käyvien sijoittajien kannattaa pitää silmällä myös pörssianalyysejä tuottavia yhtiöitä ja pankkeja. Analyytikkojen antamat suositukset saattavat vaikuttaa varsinkin pienivaihtoisten osakkeiden kursseihin huomattavasti.

Niin sanotulla ”Inderes-efektillä” tarkoitetaan tilannetta, jossa Inderes tai muu tunnettu analyysipalvelu antaa osto- tai myyntisuosituksen tietylle osakkeelle. Varsinkin piensijoittajat seuraavat usein analyysipalveluiden antamia suosituksia. Näin analyysipalvelun antama ostosuositus saattaa nostaa osakkeen kurssia, kun taas myyntisuositus vie kurssia alaspäin.

Joissain tapauksissa tiedetään jo etukäteen, että analyysipalvelut tulevat muuttamaan suosituksiaan tiettynä päivänä. Tällöin osaketta voi ostaa tai myydä jo etukäteen ja hyödyntää ”Inderes-efektin” aiheuttamaa kurssimuutosta. Suositukset julkaistaan kuitenkin usein pörssin ollessa suljettuna, joten puhdasta päiväkauppaa käyvä henkilö ei välttämättä pääse hyötymään analyysipalveluiden aiheuttamista hintamuutoksista.

Analyysipalveluiden lisäksi esimerkiksi julkisuuden henkilöiden sosiaalisen median julkaisut voivat aiheuttaa rajuja muutoksia osakekursseihin. Hyvänä esimerkkinä Elon Muskin yksittäinen ”Use Signal” -twiitti nosti Signal Advance -nimisen yrityksen osakekurssia tuhansia prosentteja, vaikka yritys ei edes liittynyt Signal-viestisovellukseen, josta Musk puhui.

Päiväkauppaa käyvän sijoittajan kannattaakin seurata useita erilaisia lähteitä, jotta mahdollisesti osakekursseihin vaikuttava tieto voidaan hyötykäyttää mahdollisimman nopeasti.

Päiväkaupan eri strategiat

Treidausta voi toteuttaa useilla eri strategioilla ja tekniikoilla. Esittelemme seuraavaksi niistä muutaman. Osakkeiden lisäksi samoja strategioita voi toki hyödyntää myös esimerkiksi valuuttakursseihin tai kryptovaluuttoihin nojaavassa kaupankäynnissä.

Momentum-kauppa

Momentum-kauppaa käyvä sijoittaja seuraa markkinoiden lyhytaikaisia trendejä, jotka syntyvät esimerkiksi pörssiyhtiöitä koskevista uutisista. Momentum-treidaaja pyrkii seuraamaan esimerkiksi yrityskaupoista kertovia tiedotteita reaaliajassa. Merkittävä yrityskauppa aiheuttaa yleensä nopean nousun tai laskun yhtiön osakekurssiin.

Momentum-treidaaja haluaa olla mukana kurssiliikkeissä ensimmäisten joukossa ja hyödyntää ne hetket, kun kaupankäyntivolyymi on korkeaa. Lopulta osake myydään voitolla, kun tilanne rauhoittuu.

Kontrakauppa eli contrary trading

Kontrakauppa muistuttaa momentum-kauppaa, mutta käänteisellä idealla. Markkinoilla on tapana ylireagoida uutisiin, jolloin äkillistä nousua tai laskua seuraa usein niin sanottu pullback, jolloin kurssi korjaa itseään takaisin lähtösuuntaan. Kontrakauppaa käyvä sijoittaja etenee markkinoilla vastavirtaan ja ostaa esimerkiksi tippuvaan osakekurssiin, koska sijoittaja odottaa osakkeen arvon nousevan pian uudelleen.

Scalping

Scalping on erittäin aktiivinen tapa käydä päiväkauppaa. Siinä treidaamalla yritetään hankkia runsaasti minimaalisia voittoja ja positiota pidetään yleensä vain muutaman sekunnin tai minuutin ajan.

Scalping-strategiaa hyödyntävä sijoittaja hyödyntää pieniä muutoksia kursseissa. Scalpingin tukena käytetään teknista analyysiä ja vastustasoja, jolla yritetään löytää sopivat ostohetket. Vastustasolla tarkoitetaan tiettyä rajaa, josta osakekurssi vaikuttaa kimpoavan takaisin ylös- tai alaspäin.

Scalping-kaupankäynnissä hyödynnetään usein riskinhallinnassa hyvin tiukkoja stop loss -rajoja. Näin mikäli kurssi ei etene sijoittajan kannalta toivottuun suuntaan, myydään osakkeet tai muu kaupankäynnin kohde pois pienellä tappiolla.

Scalpingin kohdalla osto- ja myyntikulujen pienuuden merkitys on äärimmäisen suuri, koska kauppaa käydään hyvin aktiivisesti. Usein ammattimaista scalping-sijoittamista käydään myös automaattisesti pörssikursseja seuraavien bottien avulla.

Pivot-kaupankäynti

Pivot-kaupankäynti perustuu niin ikään vastustasoihin. Sijoittaja pyrkii tunnistamaan vahvoja vastustasoja, joista kurssi todennäköisesti kimpoaa takaisin. Alavastustason kohdalla osakekurssin voi odottaa lähtevän nousuun, jolloin on hyvä hetki ostaa positio. Ylävastustason jälkeen kurssin voi odottaa laskevan, jolloin osaketta myydään lyhyeksi. Myös pivot-kaupankäynnissä asetetaan stop loss -määräyksiä, joilla hallitaan riskejä.