Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Varainhoito

Varainhoito

Varainhoidolla tarkoitetaan sopimusta, jossa asiakas antaa oman varallisuutensa ulkoisen osapuolen hoidettavaksi. Tehdyn sopimuksen mukaisesti osa tai kaikki varainhoitoon, eli esimerkiksi sijoituksiin, liittyvät päätökset on annettu omaisuudenhoitajan vastuulle.

Sijoittaminen ja muut varainhoidolliset toimenpiteet voivat tuntua raskailta ja kuormittavilta. Mikäli aika tai kiinnostus ei riitä sijoittamisen opiskeluun, saattaa olla hyvä idea antaa oma varallisuus varainhoitajan vastuulle. Tällöin omaisuudenhoitaja vastaa rahojen sijoittamisesta ja käytöstä joko kokonaan, tai voi antaa varallisuuden haltijalle konsultaatiota mahdollisista tavoista sijoittaa omaisuutta.

Maailman johtava sosiaalisen kaupankäynnin alusta

  • Sijoita osakkeisiin ilman palkkioita
  • Osta, myy ja säilytä Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja
  • Käy kauppaa hyödykkeillä ja indekseillä joustavalla vivutuksella

Varainhoidon palvelut ovat maksullisia. Tästä syystä varainhoitopalveluita käytetään pääsääntöisesti silloin, kun henkilön varallisuus on kasvanut merkittävän suureksi. Varat saattavat olla peräisin esimerkiksi perinnöstä, yrittämisestä, merkittävän hyväpalkkaisesta työstä, lottovoitosta tai muusta lähteestä.

Suomessa varainhoito on Finanssivalvonnan valvontaan kuuluvaa toimiluvanvaraista toimijaa. Luvat voi tarkastaa Finanssivalvonnan verkkosivuilta löytyvästä luettelosta. Näin kuka tahansa ei voi ryhtyä omaisuudenhoitajaksi, mikä nostaa varainhoitoa tarjoavien yritysten uskottavuutta ja osaamista. Varainhoidon palveluita tarjoavat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset sekä osa rahastoyhtiöistä.

Mitä varainhoito tarkoittaa käytännössä?

Varainhoidon tarkoituksena on siirtää vastuu varojen sijoittamisesta ja käyttämisestä pois ne omistavan henkilön harteilta, ulkopuolisen tahon mietittäväksi. Varainhoidon toivottu lopputulos riippuu tietysti aina itse asiakkaasta. Osa ihmisistä voi haluta varoilleen runsasta tuottoa suuremmalla riskillä, kun taas osa ihmisistä voi toivoa, että varoja suojeltaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman pienellä riskillä.

Tästä syystä asiakkaan ja omaisuudenhoitajan välinen suhde alkaa aina asiakkaan tarpeiden kartoituksella. Tässä keskustelussa asiakkaan tulisi pystyä kertomaan omia varojaan koskevat tarpeensa mahdollisimman tarkasti varainhoitajalle, jotta asiakkaalle voidaan luoda yksilöllinen varainhoitosuunnitelma. Tässä suunnitelmassa otetaan toivottu tuoton ja riskin taso huomioon ja varallisuutta voidaan esimerkiksi hajauttaa useisiin eri omaisuusluokkiin. Lisäksi varainhoitosuunnitelmaan vaikuttavat asiakkaan nykyiset tulot ja menot – tuleeko rahaa jatkuvasti lisää, vai onko jo hankitun varallisuuden tarkoitus riittää esimerkiksi eläkepäivien loppuun saakka.

Varsinkin perintöjen kohdalla voi olla, että peritty varallisuus on jo valmiiksi sijoitettuna esimerkiksi arvopapereihin ja kiinteistöihin. Tällaisissa tapauksissa perittävä saattaa kokea koko varallisuuden hallitsemisen yksin liian haastavaksi, ja varainhoitajan palkkaaminen voi olla hyvä idea. Varainhoitajan palkkaaminen voi kannattaa myös siinä mielessä, että asiakas saa asian pois mielensä päältä, ja voi keskittyä ilman stressiä vaikkapa omiin töihinsä.

Tapauksesta riippumatta omaisuudenhoitajan on pyrittävä ajamaan asiakkaan etua ja toiveita, aina mahdollisimman pientä riskiä käyttäen.

Kuinka valita sopiva varainhoitaja?

Varainhoitajan valintaan kannattaa aina käyttää aikaa ja asiaa kannattaa harkita tarkkaan. Omaisuudenhoitajalla on valtava merkitys asiakkaan tulevaisuuteen, sillä omaisuudenhoitajan päätökset vaikuttavat usein suuren varallisuuden tulevaisuuteen. Parhaassa tapauksessa varainhoitaja saa varallisuuden kehittymään luodun suunnitelman mukaisesti, mutta pahimmassa tapauksessa sijoitussuunnitelman riskit voivat toteutua ja varallisuuden arvo voi laskea huomattavasti.

Varainhoitajaa etsivän asiakkaan tulee ensimmäisen tarkistaa Finanssivalvonnan palvelusta, että harkitulla omaisuudenhoitajalla on voimassa oleva toimilupa harjoittaa varainhoitoa. Pelkän toimiluvan ohella varainhoitajan tulee olla muutenkin asiakkaan luottamus, sillä varainhoidossa puhutaan usein suurista taloudellisista summista. Varainhoitajalta voidaan tarvittaessa pyytää erityistä tukea, kuten esimerkiksi apua verosuunnittelussa.

Vaikka oman varallisuutensa aikoisikin antaa varainhoitajan hoidettavaksi, on hyödyllistä ymmärtää vähintään sijoittamisen perusperiaatteet, jotta oman varallisuuden kehitystä ja varainhoitajan suoriutumista työstään osaa seurata paremmin.

Paljonko varainhoito maksaa?

Varainhoito ei ole ilmainen palvelu, ja yleensä varainhoitaja perii palvelustaan esimerkiksi kiinteän tai prosentuaalisen palkkion tai näiden yhdistelmän. Tämän palkkion suuruus voi vaihdella merkittävästi eri varainhoitajien välillä, joten varainhoitoa etsivän asiakkaan kannattaa pyytää tarjouksia useammasta eri kohteesta.

Varainhoitopalveluita voi kysellä esimerkiksi pankeilta, sijoituspalveluyrityksiltä ja rahastoyhtiöiltä. Varainhoitajaa etsiessä kannattaakin puhua useammalle mahdolliselle kandidaatille, jotta eri mahdollisuuksien vertailu on helpompaa.

Varainhoidon hinta riippuu paljolti siitä, kuinka suuri omaisuus varainhoitajalle uskotaan hallittavaksi. Hinnoitteluun vaikuttaa myös se, onko kyse täyden valtakirjan varainhoidosta vai konsultatiivisestä varainhoidosta. Täyden valtakirjan varainhoidossa varainhoitaja vastaa omaisuuden sijoituksista ja allokoinneista itsenäisesti, kun taas konsultatiivinen varainhoitaja neuvoo asiakastaan varainhoidossa, mutta asiakas hoitaa varsinaiset transaktiot itse ja vastaa sijoituspäätöksistä itsenäisesti.

Joissain tapauksissa varainhoitajan palkkioihin vaikuttaa esimerkiksi se, että varainhoitaja toimii erikoisella sijoitusalueella, tai tarjoaa vaikkapa verotukseen liittyvää erikoisosaamista tai -palveluita. Koska varainhoidon palveluita on tarjolla laajalla skaalalla, on varainhoidolle on vaikea määritellä tarkkaa suositeltua hintalappua.

Joka tapauksessa halvin varainhoitaja ei ole välttämättä paras vaihtoehto, vaan luotettavuus ja varainhoitajan asiantuntevuus sekä osaaminen ovat tärkeimpiä seikkoja valinnan takana. Nyrkkisääntönä varainhoito on silloin hintansa arvoinen palvelu, kun varainhoidon avulla saavutettu varallisuuden tuotto on korkeampi verrattuna siihen, että varallisuuden omistaja hallinnoisi varallisuuttaan itsenäisesti.

Mitä varainhoitosopimus sisältää?

Varainhoitosopimus on kirjallinen, yksityiskohtainen ja selkeä suunnitelma siitä, kuinka varainhoitaja hoitaa varallisuutta. Yleisen selkeyden sekä mahdollisten ongelmatilanteiden vuoksi on tärkeää, että sopimus on laadittu huolella ja että asiakas ymmärtää, mitä sopimuksen yksityiskohdat käytännössä tarkoittavat. Oikeusturvan kannalta varainhoitaja voi olla korvausvelvollinen, mikäli varainhoitosopimusta ei ole noudatettu.

Varainhoitosopimuksessa päätetään muun muassa siitä, mitkä varat kuuluvat omaisuudenhoitosopimuksen alle, ja kuinka omaisuuteen liittyvä tuotto lasketaan. Sopimuksessa voidaan linjata, mitä sijoitusinstrumenttejä varainhoitoon voidaan käyttää, ja millaisia palkkioita varainhoitajalle maksetaan. Lisäksi varainhoitosopimus määrittää, kuinka usein täydellä valtakirjalla työskentelevä varainhoitaja raportoi sijoituksistaan asiakkaalleen, ja kuinka varainhoitosopimusta voidaan muuttaa tai kuinka se lopetetaan. Sopimuksessa myös usein määritellään, käykö varainhoitaja varallisuudella aktiivista kauppaa, ja kuinka usein.

Vaihtoehto varainhoidolle?

Mikäli sijoittaminen kuulostaa vaikealta, mutta varainhoitopalvelun hankkiminen ei esimerkiksi kulujen vuoksi kuulosta houkuttelevalta, voi kuka tahansa perehtyä sijoittamiseen itse esimerkiksi tämän sivuston materiaalien avulla. Vaikkapa passiivisiin indeksirahastoihin tai ETF:iin sijoittaminen on hyvin helppo ja turvallinen tapa aloittaa sijoittaminen, eikä sen aloittaminen ole vaativaa. Indeksirahastot ja ETF:t sekä niihin kuukausisäästäminen soveltuvat hyvin myös suurille varallisuussummille.

Esimerkiksi osan suuresta perinnöstä tai muuten saadusta suuresta määrästä varallisuudesta voi sijoittaa myös asuntoihin. Kiinteistösijoittaminen vaatii hieman enemmän aktiivista paneutumista, mutta on silti kohtuullisen matalariskinen tapa sijoittaa rahaa.